Een zorgzame samenleving

Iedereen moet mee kunnen doen en daar heb je de ander bij nodig!

In de samenleving zorgen we voor elkaar.
Wie hulp nodig heeft, moet dat eenvoudig kunnen aanvragen, met ruimte voor eigen keuze.
Informatie over alle mogelijkheden moet duidelijk zijn en goed te vinden.
Wie moeite heeft met lezen, taal of digitale vaardigheden moet daarbij ondersteuning krijgen.

Een zorgzame samenleving christenunie veenendaal

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Veenendaal 2022-2026 voorpagina

We werken de komende jaren samen aan:

  • gezonde voeding voor iedereen; we ontmoedigen roken en zorgen voor voldoende beweging.
  • een goed toegankelijke gemeente (gebouwen en digitale omgevingen).
  • mogelijkheden ook voor kinderen met een beperking om te sporten en buiten te spelen.
  • één loket voor ondersteuning bij zorg.
  • extra ondersteuning voor jonge mantelzorgers.
  • extra ondersteuning voor organisaties met vrijwilligers (bijvoorbeeld een gratis Verklaring Omtrent Gedrag).
  • extra aandacht voor sport en bewegen voor ouderen.
  • een snelle integratie van nieuwkomers, door het goed leren van de taal, goede huisvesting en door samenwerking met het bedrijfsleven.
  • een goede ondersteuning voor de Voedselbank, de Stadsakkers en Schuldhulpmaatje.
  • het voorkomen dat gezinnen met betalingsachterstanden en kinderen jongeren dan 18 jaar op straat komen te staan.

Maar er is nog veel meer waar we de komende jaren mee aan de slag willen.
Bekijk onze idealen en een uitgebreide toelichting in ons complete verkiezingsprogramma.

Stel je vraag

3. Jeroen van Esseveld

Heb je een vraag over een zorgzame samenleving?

ChristenUnie Veenendaal verkiezingsprogramma in duidelijke taal

ChristenUnie Veenendaal

Dissel 9
3902 GJ Veenendaal

Contactgegevens >

Volg ons op sociale media