Een betrouwbare overheid

Duidelijk communiceren en samen werken aan de toekomst van Veenendaal.

Inwoners en hun sociale verbanden staan centraal.

De gemeente gaat uit van vertrouwen en communiceert open en in eenvoudige taal.

Inwoners kunnen vertrouwen op een dienstbare overheid, die naast hen staat en hen beschermt waar nodig. Zo werken we samen aan de grote opgaven van deze tijd.

Een zorgzame samenleving christenunie veenendaal

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Veenendaal 2022-2026 voorpagina

We werken de komende jaren samen aan:

  • open, herkenbaar en betrokken aanwezig zijn in en actief in gesprek met inwoners, ondernemers en verenigingen.

  • een coalitieakkoord met duidelijke afspraken, maar met ook voldoende ruimte voor alle partijen om invloed uit te oefenen.
  • meer vertrouwen, minder regels.
  • een laagdrempelige mogelijkheid voor inspraak door jongeren.
  • gastlessen over gemeente en politiek voor alle leerlingen vanaf groep 6 van de basisschool tot het einde van de middelbare school.

  • het stimuleren van innovatie en porfessionalisering van lokale media.
  • structurele aandacht voor acceptatie en gelijkwaardigheid van mensen met bijvoorbeeld een lhbti+- of een andere etnische achtergrond.

  • duidelijke en eenvoudige communicatie met inwoners (taalniveau B1).

  • duurzame en circulaire inkoop door de gemeente.

  • kostendekkende dienstverlening door de gemeente. OZB en andere lokale belastingen stijgen niet meer dan de inflatiecorrectie.

Maar er is nog veel meer waar we de komende jaren mee aan de slag willen.
Bekijk onze idealen en een uitgebreide toelichting in ons complete verkiezingsprogramma.

Stel je vraag

2. Engbert Stroobosscher

Kandidaat wethouder

Heb je een vraag over een betrouwbare overheid?

ChristenUnie Veenendaal

Dissel 9
3902 GJ Veenendaal

Contactgegevens >

Volg ons op sociale media