Gezin, jeugd en onderwijs

Veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten.

We willen graag investeren in gezinnen met opgroeiende kinderen, met name in de bepalende, eerste duizend dagen van een kind.

Ouders moeten kunnen terugvallen op een warme omgeving en als het nodig is op goed samenwerkende ondersteuning.

Kinderen staan centraal, niet het systeem.

Een zorgzame samenleving christenunie veenendaal

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Veenendaal 2022-2026 voorpagina

We werken de komende jaren samen aan:

  • een ‘Kansrijke Start-gemeente’: voorlichting en begeleiding tijdens de zwangerschap en de eerste 1000 dagen van een kind.

  • aan laagdrempelige en vrijwillige versterking van relaties.

  • ouders die andere ouders ondersteunen, bijvoorbeeld via buurtgezinnen.

  • bewust en veilig omgaan met internet en social media door goede voorlichting en een jeugdboa.

  • een Veenendaal waar geen kind in armoed hoeft op te groeien.
  • continuïteit van zorg en ondersteuning vanaf 18 jaar door een Jongerenteam.

  • een Jongerenteam voor opvang en begeleiding van zwerfjongeren, eenzame jongeren en tienermoeders.

  • ‘Kamers Met Aandacht’: hulp voor kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 op weg naar zelfstandigheid.

  • verbinding tussen ouders, school en buurt na schooltijd door toegankelijke schoolgebouwen en schoolpleinen.
  • scholen die in samenwerking met maatschappelijke organisaties projecten blijven organiseren.

Maar er is nog veel meer waar we de komende jaren mee aan de slag willen.
Bekijk onze idealen en een uitgebreide toelichting in ons complete verkiezingsprogramma.

Stel je vraag

7. Willem van braak

Heb je een vraag over gezin, jeugd en onderwijs?

ChristenUnie Veenendaal

Dissel 9
3902 GJ Veenendaal

Contactgegevens >

Volg ons op sociale media