Veiligheid

Daadkrachtig waar het moet, begripvol waar het kan.

Wat wel en niet kan, dat weet je wel!

We willen dat iedereen veilig kan leven in zijn eigen huis, gezin en buurt.

Helaas is ook in Veenendaal sprake van onveiligheid, onder andere door criminaliteit.

De criminaliteit verhardt, dat vraagt om een overheid die optreedt, zowel preventief als handhavend.

Een zorgzame samenleving christenunie veenendaal

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Veenendaal 2022-2026 voorpagina

We werken de komende jaren samen aan:

  • het betrekken van buurtbewoners bij het maken van het veiligheidsplan.

  • het terugdringen van overlast door jongeren in samenwerking met de buurt, jeugdwerkers, jeugdBOA en politie.

  • een verbod voor het gebruik van lachgas en designerdrugs in de openbare ruimte.
  • aan preventie van alcohol- en middelengebruik op scholen.

  • het tegengaan van mensenhandel en dat ieder slachtoffer van mensenhandel terecht kan bij gemeentelijke voorzieningen, zoals opvang en begeleiding.
  • actief onderzoek naar verborgen en illegale prostitutie.

  • een aanpak van kindermishandeling waarin aandacht is voor preventie.
  • het voorkomen van ouderenmishandeling in samenwerking met mantelzorg- en ouderenorganisaties.

  • inwoners voorlichten over het herkennen van signalen van huiselijk geweld en adviseren wat daarmee te doen.

  • voorlichting en hulpverlening rondom sexting en grooming.

Maar er is nog veel meer waar we de komende jaren mee aan de slag willen.
Bekijk onze idealen en een uitgebreide toelichting in ons complete verkiezingsprogramma.

Stel je vraag

1. Sanny brunekreeft-Lagerweij

Heb je een vraag over veiligheid?

ChristenUnie Veenendaal

Dissel 9
3902 GJ Veenendaal

Contactgegevens >

Volg ons op sociale media