Wonen en ruimte

Voor betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen.

We willen meer woningen en creatieve woonoplossingen,
vooral voor starters, ouderen en mensen in een kwetsbare positie.

Bij de groei van woningen willen we ook groei van groen en werkgelegenheid,
zodat Veenendaal een plek is om fijn te wonen, te werken en te ontspannen.

Betaalbaar starten op de woningmarkt betekent kleinere woningen, met meer aandacht voor groen.

Een zorgzame samenleving christenunie veenendaal

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Veenendaal 2022-2026 voorpagina

We werken de komende jaren samen aan:

  • huizen voor onze inwoners en niet voor investeerders (zelfbewoonplicht).

  • overleg met buurgemeenten en provincies over ruimte voor nieuwbouw rondom NS-station Veenendaal-de Klomp en in het gebied tussen Petenbos en Rhenen.
  • nieuwbouw en creatieve woonvormen voor ouderen en kleine woningen voor starters.

  • een onderzoek naar de mogelijkheid voor ‘duo-wonen’ en ‘co-living’: jongeren en senioren delen een grote woning en hulp voor oudere inwoners die hun woning willen verruilen voor een kleinere woning.

  • nieuwe opties naast de starterslening, zoals Duokoop (de koper koopt alleen de woning en niet de grond), koopgarant (kopen met korting meestal via de woningstichting) of andere vormen.

  • voldoende sociale huurwoningen die beschikbaar zijn voor speciale doelgroepen.

  • goed onderhouden openbare ruimte groen, schoon, veilig en duurzaam en inwoners betrekken bij dit onderhoud.

  • ruimte buiten voor spelen, bewegen, ontspannen en ontmoeten voor jong en oud en is ook goed toegankelijk voor inwoners met een beperking; we stimuleren o.a. groene schoolpleinen.
  • het gebruik elektrische voertuigen en apparaten bij onderhoud en beheer.

  • goede zorg voor de natuur in lijn met de opdracht die we van onze Schepper hebben gekregen om de aarde te bewerken en te bewaren.

Maar er is nog veel meer waar we de komende jaren mee aan de slag willen.
Bekijk onze idealen en een uitgebreide toelichting in ons complete verkiezingsprogramma.

Stel je vraag

4. Jonathan van den Heuvel

Heb je een vraag over wonen en natuur?

ChristenUnie Veenendaal

Dissel 9
3902 GJ Veenendaal

Contactgegevens >

Volg ons op sociale media