Energie, klimaat en milieu

Goede zorg voor de schepping als opdracht en uitdaging.

Snel en eerlijk naar zonnepanelen, woningisolatie en duurzame mobiliteit voor alle inwoners.

De strijd tegen klimaatverandering moet sneller, slimmer en socialer.

Zonnepanelen, woningisolatie, duurzame warmte en elektrisch vervoer moeten voor iedereen betaalbaar zijn.

Een zorgzame samenleving christenunie veenendaal

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Veenendaal 2022-2026 voorpagina
Een zorgzame samenleving christenunie veenendaal

We werken de komende jaren samen aan:

  • het stimuleren van bedrijven om zoveel mogelijk energie te besparen en duurzaam op te wekken.

  • snelle groei van slimme laadinfrastructuur om de groei van de elektrisch vervoer mogelijk te maken en te stimuleren.

  • betaalbare woningisolatie, zonnepanelen en duurzame warmteoplossingen.
  • duurzaamheidsleningen voor inwoners met een beperkt budget.

  • het ondersteunen van woningcorporaties, zodat alle sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn, waarbij de woonlasten gelijk blijven.
  • het benutten van parkeerplaatsen, wegen, fietspaden, schoolpleinen etc. met creatieve oplossingen voor zon op het dak om daarmee de noodzaak van windturbines te beperken.

  • duidelijke regels voor grootschalige zon- en windprogramma’s.
  • een eerlijke prijs voor afval en steeds meer afval, kleding en textiel wordt gebruikt als grondstof en kan gratis en gemakkelijk worden aangeboden.
  • bestrijden van zwerfafval en het vaker legen van de hondenpoepafvalbakken.

  • goede informatie voor inwoners over de mogelijkheden die zij hebben om insecten, vogels vleermuizen, egels etc te helpen door kleine aanpassingen aan huizen en tuinen.

Maar er is nog veel meer waar we de komende jaren mee aan de slag willen.
Bekijk onze idealen en een uitgebreide toelichting in ons complete verkiezingsprogramma.

Stel je vraag

5. Roelof Mulder

Heb je een vraag over energie en klimaat?

ChristenUnie Veenendaal

Dissel 9
3902 GJ Veenendaal

Contactgegevens >

Volg ons op sociale media