Werk en vrije tijd

Een tijd om te werken en een tijd om te rusten.

Een sterke economie laat Veenendaal duurzaam en sociaal groeien en bloeien.

Wij zijn blij met ons bloeiende en maatschappelijk betrokken bedrijfsleven.

Wij geven ondernemers ruimte voor groei en ondersteunen in de verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

We geloven dat een rustdag goed is voor de samenleving en gunnen iedereen die rust.

Een zorgzame samenleving christenunie veenendaal

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Veenendaal 2022-2026 voorpagina

We werken de komende jaren samen aan:

  • het stimuleren en waarderen van lokaal, maatschappelijk en sociaal ondernemerschap.

  • meer groen op bedrijventerreinen, zodat er prettig gewandeld kan worden.
  • één loket voor ondernemers in de regio FoodValley.

  • begeleiding voor ZZP-ers en startups.

  • goed bereikbare bedrijventerreinen per OV en fiets.

  • het stimuleren van een circulaire economie door kenniskringen die zich richten op het besparen van grondstoffen, energie en het gebruik maken van elkaars warmte of energie.

  • geen enkele vorm van dwang voor winkeliers en werknemers om hun winkel op zondag te openen of om dan te werken.

  • een groene en aantrekkelijke Binnenstad.

  • een schone, veilige en kwalitatief hoogwaardige uitstraling van de openbare ruimte in de binnenstad en winkelcentra.

  • een goed toegankelijk Veenendaal voor mensen met een beperking.

Maar er is nog veel meer waar we de komende jaren mee aan de slag willen.
Bekijk onze idealen en een uitgebreide toelichting in ons complete verkiezingsprogramma.

Stel je vraag

8. Rosita Bussink-Verheij

Heb je een vraag over werk en vrije tijd?

ChristenUnie Veenendaal

Dissel 9
3902 GJ Veenendaal

Contactgegevens >

Volg ons op sociale media