Meedoen op de arbeidsmarkt

Ieder talent is waardevol; ook met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De menselijke maat moet leidend zijn in ons bijstands- en minimabeleid.

We willen dat niemand drempels ervaart om een betaalde baan te kunnen hebben.

Nieuwkomers moeten goede ondersteuning krijgen om op de arbeidsmarkt te kunnen starten.

Een zorgzame samenleving christenunie veenendaal

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Veenendaal 2022-2026 voorpagina

We werken de komende jaren samen aan:

  • een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

  • het inzetten van de talenten van mensen met een beperking of dat nou betaald werk is of vrijwilligerswerk.
  • voldoende participatiebanen en beschutte werkplekken met begeleiding.
  • een positief bijstandsbeleid waarin mensen aangemoedigd worden om een bijdrage te leveren aan de buurt waar ze wonen.

  • een duidelijk beleid m.b.t. giften en bijverdiensten en de mogelijkheid om een eigen bedrijf of onderneming te starten met behoud van uitkering.

  • aandacht voor re-integratie van 55-plussers.
  • regelingen voor minima waarbij we rekening houden met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm zit.

  • een collectieve zorgverzekering, voor mensen met een laag inkomen.

  • een contactpersoon aan voor bedrijven die actief aan de slag willen met nieuwkomers en arbeidsmigranten.
  • afspraken met werkgevers en uitzendbureaus over hoe zij omgaan met arbeidsmigranten.

Maar er is nog veel meer waar we de komende jaren mee aan de slag willen.
Bekijk onze idealen en een uitgebreide toelichting in ons complete verkiezingsprogramma.

Stel je vraag

6. Lea Kayiganwa

Heb je een vraag over meedoen op de arbeidsmarkt?

ChristenUnie Veenendaal

Dissel 9
3902 GJ Veenendaal

Contactgegevens >

Volg ons op sociale media