Verkeer en vervoer

Hou mensen in beweging en draag zorg voor de schepping.

Mobiliteit is een groot goed, maar ook steeds vaker een probleem.

Verdere investering in ons wegennet blijft dan ook een prioriteit net als het beter spreiden van mobiliteitsmomenten en vervoersmiddelen.

Fietsen, wandelen, OV en deelmobiliteit krijgen extra aandacht.

Wij kiezen voor duurzame bereikbaarheid met hoofdrollen voor de fiets, het OV en de elektrische (deel)auto.

Een zorgzame samenleving christenunie veenendaal

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Veenendaal 2022-2026 voorpagina

We werken de komende jaren samen aan:

  • goed toegankelijke en goed onderhouden voetpaden en voorzien van bankjes.

  • veilige fietsstraten en vrijliggende fietspaden bij 50 km wegen.
  • wijken fiets- en kindvriendelijk inrichten.

  • voldoende (beveiligde) fietsenstallingen bij winkelcentra, bushaltes, stations en andere drukke plekken.

  • meer en goede busverbindingen van bedrijventerreinen met de treinstations, de binnenstad, scholen, zorgcentra en de woonwijken.
  • een uitbreiding van de buslijn Veenendaal-Oost en een halte IW-4 en een nieuwe busroute om de 10 minuten van Ede, via Wageningen en Rhenen naar Veenendaal, op waterstof.

  • alternatieven voor de auto; solar carports en laadfaciliteiten voor centrale parkeerplaatsen.
  • betaald parkeren per minuut waar betaald geparkeerd moet worden.

  • 30 km/uur in woonwijken en 50 km/uur op ringwegen.

  • minder de geluidsoverlast en luchtvervuiling door inzet van slimme verkeerslichten en groene golven.

Maar er is nog veel meer waar we de komende jaren mee aan de slag willen.
Bekijk onze idealen en een uitgebreide toelichting in ons complete verkiezingsprogramma.

Stel je vraag

10. Margreta Riemens-van Zetten

Heb je een vraag over verkeer en vervoer?

ChristenUnie Veenendaal

Dissel 9
3902 GJ Veenendaal

Contactgegevens >

Volg ons op sociale media