Kunst, cultuur en sport

Ruimte voor toegankelijke plekken om elkaar te ontmoeten en jezelf te ontwikkelen.

Cultuur bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.

Kunst, cultuur en creativiteit verrijken het leven en de samenleving.

Sport houdt mensen gezond, gelukkig en sociaal.

Een zorgzame samenleving christenunie veenendaal

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Veenendaal 2022-2026 voorpagina

We werken de komende jaren samen aan:

 • cultuureducatie voor alle kinderen.

 • gezonde, toegankelijke en veilige evenementen.
 • multifunctioneel benutten van gebouwen.

 • investeringen in duurzame cultuurgebouwen, die we kritisch beoordelen op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid;
  en dat stemmen we af met de omliggende gemeenten.

 • een eigen kerkenvisie om religieus erfgoed in stand te houden; waar nodig met een nieuwe bestemming.
 • een goede monumentenvisie voor waardevolle, oude gebouwen.

 • ruimte voor aantrekkelijke en toegankelijke plekken buiten voor sport en bewegen.

 • een gezonde leefstijl met voldoende beweging.

 • toegankelijke sportaccommodaties voor mensen met een beperking.

 • een zwem-ABC voor elk kind aan het einde van de basisschoolleeftijd.

Maar er is nog veel meer waar we de komende jaren mee aan de slag willen.
Bekijk onze idealen en een uitgebreide toelichting in ons complete verkiezingsprogramma.

Stel je vraag

9. Rick Moerman

Heb je een vraag over kunst, cultuur en sport?

ChristenUnie Veenendaal

Dissel 9
3902 GJ Veenendaal

Contactgegevens >

Volg ons op sociale media